تیتانیوم

مناسب

“وبگاه های شخصی”

100هزارتومان

فضای میزبانی دویست مگابایت

 • ترافیک ماهانه “هزار مگابایت”
 • تعداد وبگاه 1، تعداد دامنه وبگاه : 2 عدد
 • پیشخوان مدیریت تمام فارسی با امکان تغییر زبان
 • حساب راینامه : 2 حساب, نشانی راینامه نا محدود
 • سیستم نصب خودکار کدهای متن باز
 • پشتیبانی از پورت465، 587 و 2525 و ضد DKIM
 • پشتیبان گیری دستی و خودکار از وبگاه
 • گواهینامه SSL 4096 بیت و پشتیبانی از سایر گواهی ها
 • دسترسی FTP به همراه دیوار آتش و ماشین ضد هک
 • این بسته سرور نام و امکان مدیریت نبشته های دامنه را ندارد
 • گزارشگیری پیشرفته بازدیدها و مراجعات
 • این بسته پایگاه داده و عملیات خودکار ندارد
خرید بسته میزبانی

پالادیوم

مناسب

“وبگاه های کوچک”

180هزارتومان

فضای میزبانی پانصد مگابایت

 • ترافیک ماهانه “ دوهزار مگابایت”
 • تعداد وبگاه 1، تعداد دامنه وبگاه : 3 عدد
 • پیشخوان مدیریت تمام فارسی با امکان تغییر زبان
 • حساب راینامه : 4 حساب, نشانی راینامه نا محدود
 • سیستم نصب خودکار کدهای متن باز
 • پشتیبانی از پورت465، 587 و 2525 و ضد DKIM
 • پشتیبان گیری دستی و خودکار از وبگاه
 • گواهینامه SSL 4096 بیت و پشتیبانی از سایر گواهی ها
 • دسترسی FTP به همراه دیوار آتش و ماشین ضد هک
 • این بسته سرور نام و امکان مدیریت نبشته های دامنه را ندارد
 • گزارشگیری پیشرفته بازدیدها و مراجعات
 • این بسته 1 پایگاه داده دارد و عملیات خودکار ندارد
خرید بسته میزبانی

برنز

مناسب

“وبگاه های پیشرفته”

250هزارتومان

فضای میزبانی هزار مگابایت

 • ترافیک ماهانه “چهارهزار مگابایت”
 • تعداد وبگاه 1، تعداد دامنه وبگاه : 4 عدد
 • پیشخوان مدیریت تمام فارسی با امکان تغییر زبان
 • حساب راینامه : 10 حساب, نشانی راینامه نا محدود
 • سیستم نصب خودکار کدهای متن باز
 • پشتیبانی از پورت465، 587 و 2525 و ضد DKIM
 • پشتیبان گیری دستی و خودکار از وبگاه
 • گواهینامه SSL 4096 بیت و پشتیبانی از سایر گواهی ها
 • دسترسی FTP به همراه دیوار آتش و ماشین ضد هک
 • سرور نام و امکان مدیریت نبشته های دامنه
 • گزارشگیری پیشرفته بازدیدها و مراجعات
 • این بسته 2 پایگاه داده و 1 عملیات خودکار دارد
خرید بسته میزبانی

سیمین

مناسب

“شرکت های استارت آپ”

400هزارتومان

فضای میزبانی دو هزار مگابایت

 • ترافیک ماهانه “پنج هزار مگابایت”
 • تعداد وبگاه 1، تعداد دامنه وبگاه : 5 عدد
 • پیشخوان مدیریت تمام فارسی با امکان تغییر زبان
 • حساب راینامه : 20 حساب, نشانی راینامه نا محدود
 • سیستم نصب خودکار کدهای متن باز
 • پشتیبانی از پورت465، 587 و 2525 و ضد DKIM
 • پشتیبان گیری دستی و خودکار از وبگاه
 • گواهینامه SSL 4096 بیت و پشتیبانی از سایر گواهی ها
 • دسترسی FTP به همراه دیوار آتش و ماشین ضد هک
 • سرور نام و امکان مدیریت نبشته های دامنه
 • گزارشگیری پیشرفته بازدیدها و مراجعات
 • این بسته 3 پایگاه داده و 2 عملیات خودکار دارد
خرید بسته میزبانی

زرین

مناسب

“شرکت های بزرگ”

550هزارتومان

فضای میزبانی پنج هزار مگابایت

 • ترافیک ماهانه “ده هزار مگابایت”
 • تعداد وبگاه 1، تعداد دامنه وبگاه : 6 عدد
 • پیشخوان مدیریت تمام فارسی با امکان تغییر زبان
 • حساب راینامه : 40 حساب, نشانی راینامه نا محدود
 • سیستم نصب خودکار کدهای متن باز
 • پشتیبانی از پورت465، 587 و 2525 و ضد DKIM
 • پشتیبان گیری دستی و خودکار از وبگاه
 • گواهینامه SSL 4096 بیت و پشتیبانی از سایر گواهی ها
 • دسترسی FTP به همراه دیوار آتش و ماشین ضد هک
 • سرور نام و امکان مدیریت نبشته های دامنه
 • گزارشگیری پیشرفته بازدیدها و مراجعات
 • این بسته 4 پایگاه داده و 3 عملیات خودکار دارد
خرید بسته میزبانی

پلاتین

مناسب

“کسب و کار اینترنتی”

750هزارتومان

فضای میزبانی ده هزار مگابایت

 • ترافیک ماهانه “بیست هزار مگابایت”
 • تعداد وبگاه 1، تعداد دامنه وبگاه : 7 عدد
 • پیشخوان مدیریت تمام فارسی با امکان تغییر زبان
 • حساب راینامه : 50 حساب, نشانی راینامه نا محدود
 • سیستم نصب خودکار کدهای متن باز
 • پشتیبانی از پورت465، 587 و 2525 و ضد DKIM
 • پشتیبان گیری دستی و خودکار از وبگاه
 • گواهینامه SSL 4096 بیت و پشتیبانی از سایر گواهی ها
 • دسترسی FTP به همراه دیوار آتش و ماشین ضد هک
 • سرور نام و امکان مدیریت نبشته های دامنه
 • گزارشگیری پیشرفته بازدیدها و مراجعات
 • این بسته 5 پایگاه داده و 4 عملیات خودکار دارد
خرید بسته میزبانی
world

بزرگ میزبان انتخاب بزرگان

بنیان اولیه بزرگ میزبان در سال 1380 با یک سرویس میزبانی اشتراکی شکل گرفت، از سال 1383 با برند Hyper Register در بازار جهانی اینترنت به عنوان نماینده Directi به ثبت دامنه های جهانی پرداخت و در سال 1385 به سرویس دهی به عنوان تامین کننده و نگهداری کننده سرور برای شرکت های میزبانی پرداخت و از زمستان 1388 با برند بزرگ میزبان آغاز به سرویس دهی به کاربران نهایی سرویس های میزبانی کرد. در مجموع تا به امروز بزرگ میزبان با 98.75% شبکه برقرار توانسته است رضایت مشتریان خود را جلب نماید.

Read More

خدماتی که بزرگ میزبان را بی همتا می کند

بزرگ میزبان دوستدار طبیعت است و ازسیستم های سازگار با محیط زیست بهره می برد.

نام دامنه خود را ثبت کنید:

ثبت و نگهداری دامنه

ثبت دامنه ثبت دامین ثبت دومین ثبت دامنه ثبت دامین ثبت دومین ثبت دامنه ثبت دامین ثبت دومین ثبت دامنه ثبت دامین ثبت دومین ثبت دامنه ثبت دامین ثبت دومین ثبت دامنه ثبت دامین ثبت دومین ثبت دامنه ثبت دامین ثبت دومین

میزبانی وب و سرور

میزبانی وب میزبانی سرور میزبانی ایمیل میزبانی وب میزبانی سرور میزبانی ایمیل میزبانی وب میزبانی سرور میزبانی ایمیل میزبانی وب میزبانی سرور میزبانی ایمیل میزبانی وب میزبانی سرور میزبانی ایمیل میزبانی وب میزبانی سرور میزبانی ایمیل

طراحی و راه اندازی وبگاه

طراحی وب طراحی وب طراحی وب طراحی وب طراحی وب طراحی وب طراحی وب طراحی وب طراحی وب طراحی وب طراحی وب طراحی وب طراحی وب طراحی وب طراحی وب طراحی وب طراحی وب طراحی وب طراحی وب طراحی وب طراحی وب

نگهداری و مدیریت وبگاه

نگهداری.

خدمات افزوده

خدمات.

مشاوره تخصصی

مشاوره.

بزرگ میزبان
سعی در حفاظت از
محیط زیست دارد!

برای تهیه یک تن کاغذ 17 درخت جنگلی قطع می‌شود.پس کوشش کنیم در مصرف کاغذ صرفه‌جویی کرده و در کنار استفاده از کاغذ معمولی از کاغذ بازیافت شده هم استفاده کنیم با این کار از قطع شدن درختان برای تهیه کاغذ جلوگیری کرده‌ایم علاوه بر این هزینه‌های جاری خود را کاهش داده‌ایم.
خاک یک مخلوط پیچیده از مواد معدنی و آلی – موجودات زنده – هوا و آب می‌باشد. پس تلاش کنیم این منبع حیاتی را که تأمین کنندة نیازهای زندگی ما از قبیل : سبزیجات – میوه‌ها – گوشت – پنبه – چوب – کاغذ و بسیاری منابع دیگر می‌باشد از آلودگیها دور نگه داریم.
اثر خنک کنندگی یک درخت برابر با روشن بودن 10 دستگاه خنک کننده در طول روز می‌باشد. پس در حفظ طبیعت پیرامون خود همواره تلاش نمائیم.

Read More

980

دامنه ثبت شده

1268

وبگاه میزبانی شده

139

وبگاه طراحی شده

845

مشتری وفادار

برای داشتن یک وب سایت باید چه بکنم؟

“ثبت دامنه اولین قدم جهت داشتن وب سایت است. در صورتی که نام مناسبی به عنوان نام دامین در نظر بگیرید کاربران میتوانند به راحتی شما در اینترنت بیابند. پس از آنه به هاست مرتبط با دامنه نیاز دارید، میزبانی وب نیز باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. در صورتی که طراحی سایت شما بی نقص بوده و دومین سایت نیز مناسب باشد اما میزبانی وب مناسبی آن را پشتیبانی ننماید نیز امکان در دسترس نبودن وب سایت وجود دارد. هاستینگ با کیفیت این مساله را تضمین می‌نماید که وب سایت شما در هر زمان دردسترس بوده و از امنیت خوبی برخوردار است. در قدم سوم به محتوا یا همان طراحی وب نیاز دارید. برای طراحی وب میتوانید از برنامه های متن باز آماده، صفحات گرافیکی ایستا و یا طراحی پیشرفته استفاده کنید.

هزینه های یک وب سایت چقدر است؟

“هزینه های یک سایت بستگی به پسوند دامنه شما، نوع میزبانی وب و نوع طراحی آن دارد. دامنه ها با پسوند های متنوعی قابل ثبت هستند که از چند هزار تومان تا چند میلیون تومان متفاوت است. این تصمیم شما است که نام چقدر برای شما اهمیت دارد. در مورد میزبانی وب نیز سه عامل نوع طراحی، میزان بازدید از وب سایت شما و میزان مصرف شما هزینه را تغییر میدهند. وب سایت های ایستا یا استاتیک نیاز به هاست قوی ندارند، نرم افزار های متن باز نیز هزینه خاصی جز راه اندازی ندارند. اما طراحی های پیشرفته نیازمند وقت و هزینه هستند علاوه بر آن منابع میزبانی بیشتری نیازد دارند.بنابراین این شما هستید که مشخص میکنید از وبگاه چه استفاده ای میخواهید بکنید و چقدر هزینه کنید.

تفاوت سرویس های میزبانی وب در چیست؟

“تفاوت سرویس های میزبانی وب در منابع مصرفی آنها است، بارزترین این منابع حجم دیسک میزبانی وب یا همان میزان حافظه است، پس از آن میزان تبادل اطلاعات ماهیانه، پهنای باند، پردازشگر و سرعت انتقال داده ها است که در قیمت یک سرویس میزبانی موثر است، در نهایت سطح پشتیبانی فنی و نوع آن در قیمت یک میزبانی وب موثر است. بنابراین پیش از انتخاب سرویس میزبانی وب باید از طراح وب خود، در مورد منابع مورد نیازش کسب اطلاع کنید، همچنین ماهیت مصرف خود، میزان بازدید از وب سایت و .. تخمین بزنید، در نهایت براساس اطلاعات و مهارت خودتان در زمینه استفاده از وب و نوع امکانات سرویس دهنده سطح توقع خود از پشتیبانی را با خدمات ارائه شده مقایسه کنید و تصمیم گیری نمایید.

به دنبال راهکار خاصی میگردید؟

در بسیاری موارد مشتری نمیتواند خدمات مناسب خود را انتخاب کند و اطلاعات زیاد تنها موجب سردرگمی مشتری میشود. در چنین مواردی ممکن است مشتری چندین سرویس مختلف از خدمات دهنده دریافت کند اما به خواسته خود نرسد. بهتر از برای جلوگیری از هزینه های اضافه و رسیدن هر چه سریع تر به خواسته های خود ، پیش از هر نوع هزینه با بزرگ میزبان مشورت کنید.

درخواست مشاوره